Høringssvar fra Tone

Dato: 01.10.2021

Jeg er imot endring og lagring av overvåking av influensa i MSIS. Ønsker ikke et overvåkingssamfunn.