Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 698497

Dato: 01.10.2021

Nei. Den slags informasjon skal ikke lagres.