Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 351537

Dato: 02.09.2021

Slik dette forslaget er formulert det man at, om det vedtas, det kan anvendes til målrettede tiltak mot enkeltpersoner ved å bruke tvang (isolere mennesker, tvinge de å bli vaksinert).

Stort NEI!