Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 504104

Dato: 30.09.2021

Nei til dette forslaget! Nå må det være nok galskap.