Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 768162

Dato: 01.10.2021

NEI ATTER NEI !!!!

nå må regjeringen slutte å oppføre seg som overformyndering på alt.