Høringssvar fra Mai-Britt Pedersen

Dato: 30.09.2021

Ønsker ingen endring i overvåking av influensa.