Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 679817

Dato: 01.10.2021

Jeg sier nei til forslaget!

Piotr Pniewski