Høringssvar fra Lisbeth A

Dato: 10.09.2021

Døden er en del av livet, og det har til alle tider vært slik at mennesker med svakt immunforsvar har mistet livet som en konsekvens av infeksjoner som er ufarlig for friske mennesker. Det som har skjedd i samfunnet med tanke på C-19 er et hysteri uten sidestykke, hvor man har spredt angst i befolkningen helt uten grunn. Dersom man nå skal innføre det samme systemet med influensa, så vitner det om at politikerne i dette landet har mistet det lille de hadde igjen av fornuft. I stedet for å etter beste evne beskytte og behandle de sårbare gruppene, så har man gjort hele samfunnet til et diktatorisk fengsel for friske mennesker. Barn tvinges til å teste seg med vattpinner innsatt med det kreftfremkallende stoffet etylenoksid, og hele befolkningen presses til å la seg injisere med en eksperimentell "vaksine" som ikke er en vaksine av den enkle grunn at den ikke beskytter mot smitte og heller ikke mot at man sprer smitte til andre. Har ikke myndighetene i landet lært noe av Pandemrix-skandalen?

Hvor mange småbedrifter som har gått konkurs vil vi neppe noensinne få vite, livsverk opparbeidet gjennom livsløp er borte eller betydelig skadet som en konsekvens av myndighetenes paranoide og amatørmessige håndtering av PLANDEMIEN. Dersom norske politikere har en slik lengsel etter å leve under et diktatur, så foreslår jeg at de selv flytter til Nord-Korea eller Venezuela, og lar oss andre være i fred.