Høringssvar fra Inger Haldis Svensen

Dato: 28.09.2021

Dette forslaget innebærer kontroll og overvåking av privatpersoner på et nivå som jeg mener ikke er forenelig med et fritt, demokratisk samfunn.

Hva med personvernet her?

Hva slags samfunn vil vi ha?

Dette må være frivillig for de det eventuelt gjelder, med kvalifisert samtykke.