Høringssvar fra Monica Skaar

Dato: 01.10.2021

Jeg ønsker ikke at influensavaksine blir lagt inn under vaksineprogrammet eller på noen måtte blir tatt ut av full xrihet for mennesket. Influensavaksine bør være frivillig. Det er pr i dag ingen fullgod vaksine mot alle variasjoner. Det å tro at vaksine mot influensa er hensiktsmessig, er å tukle med menneskekroppen og dets eget firsvar mit sykdommer. All den tid mutasjoner oppstår blir det et kappløp og ingen vet hvem som vinner. Vi må verne om menneskeverdet, slik at friheten til å velge behandling av sin egen kropp, tilhører individet. Dette er et grunnleggende prinsipp i all medisinsk behandling.