Høringssvar fra Paul Arve Kvedalen

Dato: 30.09.2021

Jeg stemmer NEI, og atter NEI til høringsforslaget..