Høringssvar fra Tone Linn Sjøen Karlsen

Dato: 30.09.2021

Jeg stemmer NEI!!!!!