Høringssvar fra Jan Steen Søvik

Dato: 06.09.2021

Nei til forslaget.

Feil bruk av ressurser.