Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 520155

Dato: 30.09.2021

NEI TIL MERE OVERVÅKNING:

Jeg sier NEI til at det gies adgang til å lagre prøvesvar influensa (negative og positive) med tilhørende fødselsnummer i MSIS.