Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 682248

Dato: 01.10.2021

Hei.

Vi er mange som er totalt mot dette forslaget. Evner dere ikke å se at dette vil føre til ytterligere mengder med fryktpropaganda, testing, strenge tiltak og overvåking?

Vi bet at Covid-19 ikke var stort verre enn influensa, og vi vet at eldre og skrøpelige er den mest utsatte gruppen for disse virusene. Å åpne for tiltak som kan misbrukes og spre frykt, er et direkte overgrep mot den norske befolkning.

Min stemme er klart nei.

Om dette forslaget skulle få gjennomslag, for så å vise seg å være uheldig for samfunnet, så håper jeg at de som stemmer for blir stilt personlig ansvarlig.