Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 368340

Dato: 30.09.2021

Er ikke for denne typen overvåking. Sier nei til dette.