Høringssvar fra Else Mortensen

Dato: 01.10.2021

Så sesong influensa skal nå også defineres som en pandemi? Samt oppgraderes til smitsomme sykdommer klasse A som definerer alvorlighetsgrad ?
Er dette for å kunne hoppe over samtykke og for å kunne iverksette smittevern tiltak?
hva innebærer så konkret en slik oppgradering ?


Mener at hørings notat er mangelfull og at det her kan gis fullmakt på sviktende grunnlag, på samme måte som for korona.
Med ny klassifisering vil det kunne bety tiltak som nåverende TISK noe som legemiddelindustrien kan nyte godt av og et udemokratisk verktøy for en maktkåt politisk elite .
Man kan forholde seg til influensa som en tidligere har gjort uten problemer.

Man burde bruke ressurser på at manipulering av biologisk materiale som er til skade for folkehelsa opphører. ( gain of function)

Helse og omsorgsdepartementet burde legge vekt på helseråd som styrker folkehelsen.

Jeg ser dette som fortsettelse til å styre nasjonen etter en politisk smittevern lov, enn et reelt medisinsk behov basert på vitenskapelige premisser.

Dersom det er behov for forsking på influensa er det nok mange som stiller seg frivillig.

Jeg sier nei til forslaget da det både er mangelfull informasjon om konkret mål og gjennomføring.

En oppgradering av en smittsom sykdom må være på et medisinsk grunnlag, ikke basert på et politisk vedtak eller for at myndighetenes behov for ukonstitusjonell kontroll.Det har vi erfart med de utvidende og lovbrytende tiltak som overgår folkehelsa siden mars 2020

Min influensa er privat så lenge jeg ikke trenger helsehjelp.

Ved særskilte utbrudd av virus så foreligger det allerede verktøy for tiltak.

Jeg har ikke lenger tillit til myndighetens formål.