Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 216964

Dato: 12.09.2021

La personvernet være i fred. Det er nok overvåkning av befolkningen. I værste fall kan dette være med på å spre frykt blant folk, slik som det er gjort med covid.