Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 343774

Dato: 02.09.2021

Lagring av personopplysninger og det at man kan følge enkelt personer over ( hvor mange tester, når man testes etc) er en inngripen i den enkeltes rett til privatliv. Dette Nei til forslaget fordi lagring av personopplysninger kan ikke gjøres uten at folk har samtykket til dette .