Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 633105

Dato: 01.10.2021

Jeg nedstemmer forslaget til endring i overvåkningen av influensa i MSIS, og viser til min rett til personvern.