Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 412356

Dato: 30.09.2021

Protesterer mot at personvern et kke blir ivaretatt. Ingen unnskyldning for brudd på loven blir godtatt.