Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 327499

Dato: 26.09.2021

Neitakk til mer overvåkning. Dette blir brukt mot befolkningen og er ikke til gavn for samfunnet. Covid 19 har kun vist hvor langt myndighetene er villige til å gå. Og jeg tror de har fått smaken på diktatorisk makt. Dette har ingenting med helse å gjøre. Jeg har heller ikke overlatt ansvaret for min helse til norske myndigheter, det har dem forsøkt å stjele under covid 19. Derfor sier jeg klart nei til dette forslaget.