Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 187581

Dato: 10.09.2021

Forslag støttes ikke.