Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 291196

Dato: 22.09.2021

Nok er nok med frykt terror