Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 570152

Dato: 30.09.2021

Eg protesterer på det sterkeste mot helse- og omsorgsdepartementet sitt forslag om at det gies adgang til å lagre prøvesvar for influensa med tilhørende fødselsnummer I meldingssystemet MSIS.

Stoler ikkje på formålet og er imot overvåkning som kan utnyttes til eiga vinning.

Eg tenker at det då vil bli enklere for våre regjerende og kunne erklære ein ny "pandemi" og deretter sette igang nye inngripende tiltak og restriksjoner.

Dei siste 18 mnd har vist oss at det er gjort stor skade på folket, økonomien, demokratiet og ytringsfriheten.