Høringssvar fra Anette Kornberg

Dato: 01.10.2021

Jeg er ikke enig i at influensa skal overvåkes. Mennesker skal være fri til å overvåke sin egen helse, alt annet blir overstyring fra myndigheter