Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 783188

Dato: 01.10.2021

Jeg samtykker ikke til dette forslaget.