Høringssvar fra Mai Christina Stenseth Rogstad

Dato: 30.09.2021

Forslaget er en trussel for personvernet.

Forslaget bryter med menneskerettighetskomminsjonens artikkel nr. 8:Jeg har rett til å ikke legge igjen digitale spor.

Forslaget åpner for misbruk og videresalg av digitale spor og personlige opplysninger.

Grunnloven forplikter seg til å følge menneskerettighetene.