Høringssvar fra Tina Brendsdal Danielsen

Dato: 14.09.2021

Jeg ønsker IKKE endring i overvåkningskontroll av influensa i MSIS