Høringssvar fra Elfinn Moen

Dato: 01.10.2021

En slik endring i klassifisering vil skape utilbørlig og unødvendig overvåkning i strid med personvernet.

influensa er ikke en spesielt farlig sykdom. Det er derfor ingen grunn til å klassifisere influensa i gruppe A. Hva er det bakenforliggende motivet?

Testresultatene som vi har blitt kjent med de siste 18 mnd handler om å spore smitte, og ikke syke personer. Det er syke/symptomatiske personer som "driver" en epidemi, ikke de som ikke har symptomer. Jfr uttalelse fra Fauci i USA.

I tillegg vet vi at PCR-testene som blir brukt til test av Covid-smitte avgir en stor andel "falske positive" svar. Så vidt jeg vet er det vedtatt i USA at disse testene skal fases ut fordi de er så upålitelige.

når vi da har sett at slike falske smittetall brukes som propaganda for å få befolkningen til å bli så redde at de tar en eksprimentell "vaksine" som ingen vet langtidseffekten av, så viser det bare galskapen i det hele. Ingen sunn fornuft eller logisk tenkning.

Så overvåkning og lagring av upålitelige/falske prøvesvar for en sykdom som ikke er spesielt dødelig er absolutt ikke greit. Stopp overvåkningen og tyranniet. Iflg Grunnloven bor vi i et demokrati, ikke et diktatur!