Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 385504

Dato: 30.09.2021

Jeg samtykker IKKE!!!!