Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 205275

Dato: 12.09.2021

Dette er helt tragisk for personvernet. Informasjon om den enkelte kan lett missbrukes, og kan frarøve folks bevegelsesfrihet og frithet forøvrig.

er med dette imot dette forslaget..