Høringssvar fra Heid Tove Andresen

Dato: 01.10.2021

NEI til mer overvåking og registrering !