Høringssvar fra Ki

Dato: 01.10.2021

Er imot statlig overvåking! Svaret er NEI