Høringssvar fra Svein Hauge

Dato: 01.09.2021

Flere parameter for å ødelegge landets næringsliv er det siste vi trenger. Covid-19 har VIST at enkelte har fått mer makt enn de kan håndtere og har dermed fått 60 års hemmelighold for hvordan de håndterer et sykdomsutbrudd. HEMMELIGHOLD av hvordan et SYKDOMSUTBRUDD håndteres, stort mer hinsides idiotisk går det ikke an å bli... Vi trenger IKKE mer av den sorten.