Høringssvar fra Magne Osnes

Dato: 22.09.2021

Kan ikke aksepteres da DNA fra personen er tilgjengelig. Dette kan, og erfaringer viser, vil bli missbrukt.