Høringssvar fra Kristine Bergsvik

Dato: 06.09.2021

Høringssvar.

Nei, Covid19 har ikke vist at det er behov for å lagre personnummer mot positivt og negativt influensaresultat/prøvesvar. Covid19 og Brusselmøtet om å såkalt slå ned influensaepidemier innen 100 dager gjør at departementet ØNSKER slik lagring og overvåkning. Det er en vesentlig forskjell på behov og ønske. Influensa er en allment kjent sesonginfeksjon som vi alle har levd sammen med i år etter år. Influensa styrker immunforsvaret og en har gjennomsnittlig en kraftig influensa hvert 10 år. Det er helt normalt at det i noen tilfeller kan ta flere måneder å bli helt frisk igjen etter influensa. Covid19 har vist behovet for en høring om å endre definisjonen på en pandemi fra antall smittede til antall døde. Det bekymrer meg om helsemyndighetene med denne høringen bruker Covid19 som unnskyldning til å innføre noen former for kommunisme mot Norges folk, som høringen indikerer. Internasjonale avtaler går ikke foran Grunnloven § 1 og § 2. EU og Brussel er ikke Norge. Norge vil ikke ha medisinsk diktatur selv om EU vil. Grunnloven forbyr dette.

Med vennlig hilsen

Kristine Bergsvik