Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 372109

Dato: 02.09.2021

Nei til overvåkning og tyrrani av befolkningen.