Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 524353

Dato: 30.09.2021

Hvorfor i all verden skal man holde på med testing av barn hele tiden? Denne cpr testen er jo ikke pålitelig og ungene er jo heller ikke syke. Dette er et overgrep mot våre barn og skulle ikke vært tillatt.