Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 668116

Dato: 01.10.2021

Jeg stemmer NEI til høringsforslaget hvor Helse og Omsorgsdepartementet foreslår at det gis adgang til å lagre prøvesvar for influensa (negative og positive) med tilhørende fødselsnummer i meldingssystemet for smittsomme sykdommer (MSIS).