Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 112640

Dato: 06.09.2021

Dette er rett og slett overgrep mot den Norske befolkningen.