Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 314276

Dato: 25.09.2021

Nei, jeg ønsker ikke at denne loven skal iverksettes. Jeg vil at personvernloven skal ivaretas som den gjør ved feks sykemelding og at den utvidede bruken av ordet pandemi må opphøre.