Høringssvar fra Marit Pedersen

Dato: 01.10.2021

Dette forslaget må forkastes snarest.
Mennesker har i millioner av år levd i de samme miljøene som virus, bakterier og mikroorganismer. Dette må de fortsette med, og trenger å gjøre dersom de skal evne til å tåle et ekte og naturlig liv.
Uten nærhet til disse, vil immunforsvaret svekkes, og liv vil gå tapt.
Det er totalt fravær av evidensbasert dokumentasjon som støtter at vi kan vinne noe som helst ved å innføre et slikt regime.
Norge og norske folk fortjener nå å slippe den sykeliggjøringen.
Forslaget overstyrer personvernet, GDPR og hindrer at borgere kan få slettet deres ytterst personlige helseopplysninger. Oppsummert er forslaget enda en nedgradering av mennesker. Borgere må få tilbake et naturlig og helsefremmende liv i fravær av diktater som tvinge de til å være digitaltstyrt og utsatt for press til å delta i medisinske eksperimenter.