Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 212169

Dato: 12.09.2021

Dette handler om makt og kontroll! Noe vi frie mennesker aldri godtar!

Nei, nei og atter NEI til lagring av prøvesvar for influensa!!!!

NOK er nok!