Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 355391

Dato: 29.09.2021

Tull. La influensaen gå sin gang. Slik oppnår vi flokkimmunitet. Sånn har det virket i hele menneskets historie.