Høringssvar fra Inger Helen Stensvold

Dato: 30.09.2021

Nei!!!!!!!