Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 313202

Dato: 01.09.2021

Nå synes jeg dere burde gi dere.