Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 569457

Dato: 30.09.2021

Jeg sier NEI til at det

'gis adgang til å lagre prøvesvar for influensa (negative og positive) med tilhørende fødselsnummer i Meldingssystemet for smittsomme sykdommer (MSIS). Utviklingen med overvåkningen av nå også vanlig influensavirus og enda mer overvåkning av oss individer er en feil vei å gå, og beveger seg langt utover både den norske grunnlov og menneskerettighetene våre.