Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 191761

Dato: 30.08.2021

Brudd på personvern og helt totalt unødvendig. Jeg vil ikke ha privat informasjon lagret til dette formålet.