Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 306480

Dato: 23.09.2021

Nei til overvåkning!